دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی:

دکتر ایوب رستگار (سوابق آموزشی و پژوهشی)

مدرک تحصیلی: دکترا تخصصی مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار    

پست الکترونیک:

Rastegara@medsab.ac.ir
Rastegar.89@gmail.com

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، بلوک B

تلفن تماس:  44018105 -051