سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣

مدیر پژوهش:  دکتر امید غلامی

سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی: رزومه فارسی- رزومه انگلیسی

مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصي (PhD) داروسازي  

مرتبه علمی: استادیار   

پست الکترونیک:              GholamiO@Medsab.ac.ir                 omid693@yahoo.com

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، بلوک B

تلفن تماس:   44018103 -051