دسترسی سریع
سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣
En


اعضا کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

آدرس لینک در کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی:

  http://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.MEDSAB.REC

اعضای کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات ازمایشگاهی

آدرس لینک در کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی:

https//ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.MEDSAB.AEC