دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
En


فرم‌هافرم رضایتنامه کارآزمایی بالینی

فرم رضایتنامه غیر کارازمایی بالینی

 فرم درخواست بررسی طرح در دبیرخانه کمیته اخلاق

 فرم درخواست بررسی طرح‌مرتبط با حیوانات

 فرم درخواست بررسی کیس ریپورت و پایلوت

 فرم درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی

 فرم موافقت پزشک معالج برای انجام طرح تحقیقاتی

 چک لیست خلاصه نظارت بر طرحهای حیوانات

 چک لیست نظارت بر کارازمایی بالینی

 

   دانلود : چک لیست نظارت بر کارازمایی بالینی           حجم فایل 54 KB
   دانلود : چک لیست خلاصه نظارت بر طرحهای حیوانات           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم موافقت پزشک معالج برای انجام طرح تحقیقاتی           حجم فایل 12 KB
   دانلود : فرم درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم درخواست بررسی کیس ریپورت و پایلوت           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرم درخواست بررسی طرح‌مرتبط با حیوانات           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرم درخواست بررسی طرح در دبیرخانه کمیته اخلاق           حجم فایل 108 KB
   دانلود : فرم رضایتنامه غیر کارازمایی بالینی           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرم رضایتنامه کارآزمایی بالینی           حجم فایل 41 KB