جناب آقای دکتر شيرزاد:

احتراما" بسي مايه خرسندي است كه حاصل تلاش و كوشش مجدّانه و عالمانه شما و ساير همكارانتان، مقاله:

" Optical correction of aphakia in children  "

به عنوان بخشي از معلومات جهاني در مجله J Ophthalmic Vis Res  منتشر شده است. موفقيت و پيشرفت همه جانبه جنابعالی را بويژه در زمينه توليدات علمی پر بار آرزو داريم و  مايه افتخار و اميد است که تداوم مستمر داشته باشد.