دسترسی سریع
دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣
En


 

 

 

آمار موش های خانه حیوانات

                                                                                                                                           

موش سور

وزن 25-35 گرم

موش صحرایی

وزن 250-350 گرم

کل موش ها

15عدد

10عدد

25عدد