دسترسی سریع
سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣
Enتاریخچهاز آنجاییکه پزشکی مدرن با تحقیقات پیوند محکمی دارد و بخش عمده ای از این تحقیقات در این زمینه به صورت تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد، لذا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای فعالیت های پژوهشی خود، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی را در سال 1388 تاسیس کرده و از همان زمان این مرکز شروع به فعالیت کرد. این مرکز در تاریخ 16/12/93 با رای صادره از دویست و چهل و پنجمین جلسه ی شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی موافقت اصولی دریافت نمود. مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی امید آن دارد که با بهره گیری از پتانسیل اعضای هیئت علمی و سایر محققین بتواند در آینده بعنوان مرکز پیشرو و خلاق در زمینه انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه شناخت اساس سلولی و مولکولی بیماریها گردد.

اهداف


·         ارتقا سطح دانش و توان اعضا هیئت علمی ، محققین و دانشجویان

·         توسعه و بکارگیری دانش پزشکی و رشته های زیر مجموعه ی آن در زمینه های تحقیقاتی و در نهایت بالینی

·         توسعه و بكارگيري دانش بشري در تحقيقات سلولي و مولکولي

·         پرورش نیروی انسانی محقق در زمینه پژوهش

·         انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف سلولی و مولکولی

·         ترغيب، تشويق و هماهنگي محققين جامعه و دانشگاه جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي جديد در حيطه سلولي و  مولکولي و زمينه هاي مرتبط با آنها

·         فراهم آوردن امکان همکاری با دانشگاه ها و مراکز دیگر بصورت کشوری و بین المللی با تعریف پروژه های مشترک

·         همكاري علمي و ارتباط با مراكز آموزشي و تحقيقاتي سلولي و ملکولي ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي مورد قبول مراجع ذيصلاح جمهوري اسلامي ايران، در چهارچوب قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

·         ایجاد بانک DNA ، بانک سلولی و بانک بافت های مختلف

·         جذب بودجه های پژوهشی از منابع دولتی و غیر دولتی

·         تربيت نيروي انساني محقق در مقاطع کارشناسي ارشد (M.Sc) و دکتري تخصصي (Ph.D) مرتبط با فعاليت مرکز، طبق آيين نامه هاي مصوب شوراي دانشگاه و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي