دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
En


اعضا هیات موسس

دکتر محمد محمدزاده (دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی)

ایمیل آکادمیک:mohamadzadehm@medsab.ac.ir

دکتر اکبر پژهان (دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی)

ایمیل آکادمیک:pejhana@medsab.ac.ir

دکتر رحیم گل محمدی (دکتری تخصصی آناتومی و تشریح)

ایمیل آکادمیک:golmohammadir@medsab.ac.ir

 دکتر بهاره امین (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

ایمیل آکادمیک:aminb@medsab.ac.ir

 دکتر امید غلامی (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

ایمیل آکادمیک:gholamio@medsab.ac.ir

آقای ابوالفضل راد ( ارشد ژنتیک انسانی)

ایمیل آکادمیک:rada@medsab.ac.ir

تلفن تماس:44018383

ادرس پستی:سبزوار بلوار شهدای هسته ای بالاتر از یادبود شهدای گمنام پردیس دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری بلوکB مرکز تحقیقات سلولی مولکولی