دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
En


 

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی مولکولی

بخش مولکولی

این بخش واقع در آزمایشگاه مرکزی تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد و شامل تجهیزاتPCR-Real Time PCR  معمولی، ژل داک، الکتروفورز افقی و عمودی، تانک ترانسفر وسترن بلاتینگ،انکوباتور شیکردار، سانتریفوژهای یخچال دار و فریزرهای 80- و 20- می باشد. در این بخش از جمله کارهای استخراج DNA، RNA، کلونینگ و انواع PCR ها در حال انجام می باشد.

این بخش آماده خدمت به همکاران داخل دانشگاه و خارج دانشگاه با تعرفه های مصوب دانشگاه می باشد.


بخش سلولی

این بخش نیز واقع در آزمایشگاه مرکزی تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد. تجهیزات این بخش شامل هود لامینار، انکوباتور CO2، میکروسکوپ اینورت و 3 تانک ازت می باشد. هم اکنون بانک سلولی دانشگاه شامل 25 سلول مختلف می باشد.

 در این بخش سلولهای سرطانی، سلولهای بنیادی و سلولهای کشت اولیه ( primary cell culture) در حال کشت می باشند.