دسترسی سریع
دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣
En


آزمایشگاه صرع و حافظه

این آزمایشگاه جز آزمایشگاههای فیزیولوژی بوده و زیر نظر مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد. در این آزمایشگاه تکنیک های زیر در حال انجام می باشد:

- بساط جراحی استروتکسی مغز و میکرو اینجکشن
- بساط کیندلینگ الکتریکی (مدل حیوانی صرع)
- بساط کیندلینگ شيميايی (مدل حیوانی صرع)
- ثبت پتانسيل هاي ميداني در موش بيهوش و به هوش
- (Freely moving rat)  ماز آبی موریس و سیستم اتوویژن