تاریخچه:

        مرکز تحقيقات سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در  تاريخ 90/10/21 با حضور وزیر محترم  بهداشت، درمان  و آموزش  پزشکی سرکار خانم  دکتر وحید دستجردی افتتاح و در دويست و شانزدهمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي موفق به اخذ موافقت اصولي گرديد.

اهداف:

1.    ارتقاء وضعيت اجتماعي،بهداشتي،درماني و كيفيت زندگي سالمندان در سطح منطقه و كشور

2.    ارتقاء جايگاه و رتبه علمي پژوهشي مركز تحقيقات سلامت سالمندان از طريق كسب جايگاه نخست در منطقه شمال شرق كشور

3.    بسط و گسترش توليدات علمي توليد شده در حوزه سالمندان در سطح منطقه،ملي و بين المللي

4.    انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در حوزه سالمندي

5.    حمایت از محققین ممتاز در حوزه سالمندی

برنامه ها:

1.    انجام طرحهای تحقیقاتی در حوزه سالمندی به صورت مستقل و مشترک با سایر سازمانها

2.    برگزاری تورهای دانشجویی

3.    برگزاری همایشهای کشوری و بين المللي

4.    برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت پرسنل شاغل در بخش درمان و مراكز نگهداري سالمندان

5.    راه اندازي مجله لاتين سالمندي در كشور

برگزاري دوره هاي آموزشي MPH سالمندي