دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣
En


·         نام شرکت: شرکت کیمیا صنعت سلامت

·         عنوان پروژه : تجهیزات پزشکی و دارویی

·         مدیرعامل: احسان آریاکیا                                                                                                                                                               ----

·          نام شرکت:  شرکت پرتو دانش آسمان

·         عنوان پروژه : کیت و ملزومات آزمایشگاهی

·         مدیرعامل: سید محمد نوربخش                                                                                              

  -----

·           شرکت نوین افزار دانش صدر  

·          عنوان پروژه : فناوری اطلاعات

 

·         مدیرعامل: احمد شهیر صدر