سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣
En


 

آدرس :

 سبــزوار-خیابان اسدآبادی- ساختمان کلینیک ویژه- جنب بانک اقتصاد نوین-طبقه اول- مرکز رشد دانشگاه

اطلاعات تماس :

دکتر عاطفه رستمی: مدیر مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه       تلفن: 44011597-051
خانم عاطفه بلاش‌آبادی: کارشناس مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه    تلفن: 44011597-051
پست الکترونیکی :sabzevar.i.center@gmail.com