سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣

اهداف و وظايف دفتر ارتباط با صنعت:

 1. هماهنگي هاي لازم براي كار آموزي دانشجويان
 2. هماهنگي براي برگزاري بازديدي هاي دانشجويان رشته هاي تحصيلي مختلف از واحد هاي صنعتي و خدماتي
 3. هماهنگي و برنامه ريزي براي برگزاري بازديد هاي دوره اي اعضاء محترم هيات علمي از واحد هاي صنعتي شهرستان و استان
 4. برگزاري دوره هاي آشنايي در زمينه هاي علمي و فني
 5. رايزني با مراكز صنعتي جهت جذب پروژه هاي تحقيقاتي و صنعتي آن مراكز
 6. ارتباط با سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران در زمينه طرح هاي SBDC
 7. انعفاد موافقتنامه و تفاهم نامه هاي همكاري با مراكز صنعتي وسازمان ها و .....
 8. اعلام اولويت هاي پژوهشي شركت ها .سازمان ها.ادارات به اساتيد و محققين دانشگاه
 9. ارجاع پروپوزال هاي پژوهشي –صنعتي پيشنهادي اساتيد و اعضاي هيات علمي به مراكز صنعتي و پيگيري آنها
 10. برگزاري نشست هاي مشترك بين اعضاي هيئت علمي و مديران صنايع، مسئولين سازمان ها و هيات مديره شهرك هاي صنعتي و كشاورزي
 11. ايجاد كميته هاي فني ارتباط با صنعت و تشكيل جلسات مربوط
 12. تلاش در جهت تشكيل و ايجاد كلينيكهاي تخصصي و مشاوره اي در راستاي ارائه خدمات فني انجام طرح هاي تحقيقاتي و خدماتي با مراكز صنعتي و سازمان ها در قالب انعقاد قرارداد في مابين