سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣

مراحل گردش کار اجرای  طرح‌هاي تحقيقاتي،پژوهشی برون دانشگاهی

 

1-       دریافت و تکمیل فرم پروپوزال و ارائه آن  به همراه تائیدیه سازمان بهره بردار(کارفرما) به گروه ارتباط با صنعت.

 

2-       بررسی و ارزیابی "طرح تحقیقات کاربردی" در دفتر ارتباط با صنعت .

 

3-        درصورت تائید گروه ارتباط با صنعت تنظیم پیش نویس قرارداد با همکاری کارفرما در  گروه ارتباط با صنعت .

 

4-       بررسی قرارداد در دفتر حقوقی و ارسال آن به معاونت پژوهش و فناوری برای امضاء و امضاء معاونت دانشگاه.

 

5-       اخذ امضا از سازمان بهره بردار(کارفرما) .

 

6-        ارسال نسخ اصلی قرارداد به حسابداری- معاونت دانشگاه- سازمان بهره بردار- مدیر پروژه.

 

7-       امضاء قرارداد بین دانشگاه و مدیرپروژه با اخذ ضمانت اجرایی معتبر .

 

8-       ارائه یک نسخه از قرارداد فوق به مدیرپروژه و یک نسخه به امور مالی.

 

9-        شروع طرح و اجرای مراحل قرارداد از طرف مدیر پروژه مطابق با پروپوزال و قرارداد.

 

10-    ارائه مستندات پیشرفت پروژه از طرف مدیر پروژه به کارفرما.

 

11-    در صورت تائید مستندات مراحل پیشرفت پروژه، ارسال تائیدیه پیشرفت پروژه  از طرف کارفرما  به معاون پژوهش و فناوری.

 

12-    واریز مبلغ قرارداد به حساب  درآمدهای اختصاصی معاونت دانشگاه یا صدور چک در وجه درآمدهای اختصاصی معاونت از طرف کارفرما و ارائه یک کپی از سند پرداختی به گروه ارتباط با صنعت.

 

13-    اعلام وجه دریافتی به معاونت پژوهش و فناوری و مدیر پروژه از طرف گروه ارتباط با صنعت.

 

14-    درخواست مدیر پروژه و اعلام شماره حساب  به معاونت پژوهش و فناوری مبنی بر واریز هرمرحله ازمبلغ قرارداد به حساب ایشان .

 

15-    ارسال نامه گروه ارتباط با صنعت با ارائه مستندات پروژه به مدیریت امورمالی جهت واریز مبلغ قرارداد به حساب مجری( مستندات پیوست نامه شامل: تائیدیه پیشرفت پروژه از طرف کارفرما.

 

16-    واریز مبلغ قرارداد با اعمال کسورات قانونی طبق قرارداد موجود در امور مالی دانشگاه ( لازم به ذکر است مرحله آخر پرداخت توسط امور مالی، مستلزم ارائه مستندات پایانی  پروژه توسط مدیر پروژه می باشد).

 

17-    ارسال کپی سند پرداختی از طریق سیستم اتوماسیون اداری به گروه ارتباط با صنعت.

 

تبصره 1 : درخصوص طرح های پیشنهادی از طرف مدیر پروژه به گروه ارتباط با صنعت، گروه با همکاری مدیر پروژه با سازمان مرتبط مذاکره نموده و در صورت موافقت سازمان بهره بردار جهت عقد قرارداد مطابق با دستورالعمل فوق اقدام می نماید.

 

تبصره 2 : به منظور تسهیل روند پرداخت مبالغ طرح ها و دسترسی آسان به مستندات مالی  پروژه ها لازم است کلیه مکاتبات  مربوط به پرداخت حق الزحمه از طریق سیستم اتوماسیون اداری انجام گیرد.

 

تبصره 3 : در صورت تامین اعتبار طرح (صدور چک یا  واریز مبلغ طرح از طرف کارفرما) امورمالی دانشگاه، متعهد به واریز حق الزحمه به حساب مدیر پروژه پس از ارائه مستندات طرح باشد.

 

تبصره 4:  درخصوص قرارداد های با مبالغ حداکثر سیصد میلیون ریال مدیر پروژه ملزم به ارائه نامه کسر از حقوق می باشد و در مورد قراردادهای با مبالغ بالاتر ارائه چک یا سفته الزامی است.

 

تبصره 5: تخصیص درآمدپروژه بر اساس  مصوبه دانشگاه اجرایی خواهد شد.

 

تبصره 8: در صورتیکه درحین اجرای طرح،  از امکانات مصرفی و استهلاکی هزینه بر موجود در دانشگاه یا قابل تهیه توسط دانشگاه استفاده شود، هزینه آن از مبلغ قرارداد کسر می گردد.

 

تبصره 9 :  پرداخت هزینه های مربوط به خرید تجهیزاتی که کارفرما مطابق با قرارداد متعهد به تامین هزینه است با ارائه فاکتور امکان پذیر است. ضمنا تجهیزات خریداری شده متعلق به دانشگاه می باشد.