سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣

ابداعات و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 
1- کشف ژن
 

2- طراحی و ساخت آبگرمکن با  انرژی مازاد بخاری و شومینه

 

3-طراحی و ساخت گوشی پزشکی آموزشی یا قابلیت پخش صداهای قلبی - تنفسی-گوارشی و عروقی

4-طراحی و ساخت جلیقه ایمنی مولد نور

5-طراحی و ساخت ماسک دو کاره پیشگیری و درمان

6-دستکش طبی سه لایه مقاوم به ورود سوزن

7-خمیر مسواک

8-سیستم تشخیص خروج بخارات سمی و گاز منواکسید کربن از دودکش کارخانجات، لوله بخاری و شومینه با استفاده از ترموکپل

 

 

9- براورد پیشینه دوز پرتویی پوست بیماران تحت اقدامات فلوروسکوپی قلبی