در تاریخ 20/11/94 در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه کارگاه " اصول پروپوزال نویسی" توسط خانم مرجان وجدانی عضو هیات علمی دانشگاه، برای کارکنان معاونت بهداشتی برگزار گردید. در این کارگاه در رابطه با چگونگی تدوین یک پروپوزال و مراحل نگارش آن توضیحات مفصلی ارائه گردید.