دوره های آموزشی حین خدمت کارکنان
تذکرات مهم:
1-با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت با کسانیست که زودتر ثبت نام کنند
2-در صورتیکه فاصله زمانی شرکت در دو کارگاه با یک عنوان (تکراری) کمتر از 3 سال باشد فقط یک بار در پرونده آموزشی ثبت می شود و مسئولیت آن بر عهده شرکت کننده است.
3- همکاران محترم به گروه هدف که در اطلاعیه کارگاهها اعلام شده توجه نمایند.

 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 مدرک تحصیلی:
 *
 کد ملی:
 *
 شماره ی تماس:
 *
 محل خدمت:
 
 کارگاه مورد نظر:
 آشنایی با سامانه پژوهان (گروه اول)     آشنایی با سامانه پژوهان (گروه دوم)   مقاله نویسی