چگونه مشارکت کنیم:

با انتخاب یکی از روش های ذیل، امکان ثبت نام و شرکت در مطالعه وجود داد:

  الف- مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس www.payesh-salamat.ir

  ب- ارسال عدد 2 به شماره پیامک 50002040232710

  ج- تماس با تلفن گویای طرح به شماره 44264614

  د- ازطریق عضویت در کانال تلگرام Telegram.me/sabzevarcohortstudy

          ه-  با استفاده از گزینه ی ثبت نام کوهورت در منوی بالای همین صفحه

و مراجعه حضوری  فقط برای افرادی که امکان ثبت نام به روش های فوق را ندارند. بعد از ثبت نام با شما تماس  گرفته می شود و تاریخ و ساعت حضور در مرکز به اطلاع تان رسانده خواهد شد و همچنین رابطین مراکز بهداشتی به درب منزل شما مراجعه خواهند کرد و دعوت نامه برای شرکت در مطالعه به شما ارائه خواهد شد.