مجریان کوهورت سبزوار


  دکترمحمد سالاری

سمت: ریاست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

 

دکتر کاظم حسن پور

سمت: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: متخصص کودکان و نوزادان

مدرک تحصیلی: دکترای فوق تخصصی بالینی مغز و اعصاب کودکان