نمونه گیری

دعوت شدگان که می بایست به صورت ناشتا مراجعه می کردند بعد از پذیرش و راهنماییهای لازم به بخش آزمایشگاه هدایت شده و نمونه های لازم از آنها گرفته می شود. در آزمایشگاه کلیه مراحل اجرایی نمونه گیری و جداسازی بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می شود. از هر شرکت کننده 25 میلی لیتر نمونه خون          شامل یک لوله  clot با حجم 7 میلی لیتر و سه لوله EDTA  با حجم 6 میلی لیتر (یا دو لوله 9میلی لیتری) جمع آوری می شود. به دلیل تغییر سطح برخی از مواد موجود در خون یا سایر مایعات بدن بعد از غذا خوردن، ‌تمامی نمونه گیری های خون و ادرار به صورت ناشتا (۱۴-۱۲ ساعت ناشتایی) انجام می گیرد. نمونه گیری از افراد برای به حداقل رساندن نوسانات روزانه پارامترهای پاراکلینیکی از ساعت ۷ تا ۹ صبح انجام می شود.

نمونه های اخذ شده بر اساس پروتکل کشوری به صورت سرم، پلاسما، خون تام و بافی کوت در دمای۸۰- درجه سانتی گراد نگهداری می شوند.

علاوه بر نگهدراری نمونه های ذکر شده،‌ آزمایشات  FBS،‌ CBC، ‌BUN، ‌Cr، ‌پروفایل لیپیدی TG)،‌Chol، LDL،‌HDL)،‌ آنزیمهای کبدی AST،ALT ، ALK  و GGT از نمونه های اخذ شده صورت می گیرد. پس از کنترل و تایید نهایی توسط دکترای بیوشیمی در اختیار افراد مراجعه کننده قرار می گیرد.

 

نمونه گیری ادرار

امروزه می توان بیش از ۱۰۰ تست آزمایشگاهی مختلف روی نمونه های ادرار انجام داد که هر کدام از آنها به منظور خاص و برای تعیین علت های مختلف بیماری های گوناگون انجام می شوند. از هر فرد به اندازه ۱۵ تا ۲۵ میلی لیتر نمونه ادرار تهیه می شود. از این مقدار3 میلی لیتررا در دو عدد کرایوتیوپ در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری می شود. هدف از ذخیره سازی نمونه ادرار در بیوبانک بررسی بیومارکرهای ژنومی، پروتئینی و متابولیکی در نمونه ها می‌باشد. همچنین بر روی نمونه های اخذ شده، آزمایش روتین آنالیز ادراری (گلبول های  قرمز، گلبولهای سفید، سلول های اپتلیال، سلول های پوششی سنگفرشی، Transitional epithelial cells ، اسپرماتوزا،‌ میکرو ارگانیسم ها و کریستالهای ادار) انجام می شود.

 

نمونه گیری مو

برای نمونه گیری مو، روی موها باید طی سه ماه اخیر اقداماتی نظیر رنگ، حنا، کراتینه و غیره انجام نشده باشد. نمونه مو از ناحیه پشت سر و از قسمت ریشه مو گرفته می شود. نمونه ها داخل زیپ کیپ های حاوی رطوبت گیر قرار داده می شوند.

 

نمونه گیری ناخن

از ناخن جهت بررسی المانهای تاثیر گذار در بدن، در مدت  زمان طولانی استفاده می شود چون معمولا پس از تشکیل در معرض تغییرات متابولیک قرار نمی گیرد. هر ۱ میلی متر معادل ۱ ماه رشد ناخن می باشد و مهمترین مزیت آن غیر قابل تغییر بودن در مدت بیست سال است. نمونه های ناخن به تعداد انگشتان دست و پا از افراد گرفته می شود. (که در مورد ناخن های پا ناخن های شست به صورت جداگانه گرفته می شود)


بارکد گذاری و ثبت مشخصات نمونه های آزمایشگاهی

بعد از اتمام مراحل جداسازی با استفاده از نرم افزار Nice label ، ‌برای نمونه های ادرار بیوبانک و نمونه های مو و ناخن بارکدی بر اساس کد ۱۱ رقمی منحصر به فرد مراجعه کننده و همچنین نوع نمونه تهیه می شود.  پس از کنترل نمودن کد و مشخصات افراد مراجعه کننده و تطبیق دادن آنها با بارکدهای آماده شده و حصول اطمینان  از صحیح بودن  آنها بارکدهای چاپ شده بر روی کرایوتیوب ها چسبانده می شدند. بخش عمده ای از نمونه ها در کرایوتیوب های دو بعدی  نگهداری می شوند. که مهمترین ویژگی این کرایوتیوپ ها، ‌مقاومت بالا در برابر تغییرات دمایی  شدید از ۱۰۰ درجه سانتی گراد تا ۱۹۶- درجه سانتی گراد می باشد.