اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 تاسیس گردیده است. این اداره با هدف ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات مربوط به چاپ و نشر کتب و منابع دانشگاهی، که منتج از فعالیتهای علمی-پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان باشد، بنا نهاده شده است.


 اداره انتشارات در نظر دارد با ارتقاء و رونق چاپ و نشر، موجبات رشد علمی و سربلندی جایگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را در سطح کشور و بین الملل فراهم سازد، و کیفیت و کمیت محصولات نشر دانشگاه و عرضه کتب را به گونه ای سامان دهد که مخاطبان تمامی رشته های علوم پزشکی، کاربردی ترین و با کیفیت ترین اثر را در بهترین گونه نشر، در اختیار داشته باشند.