چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

وبینار ملاحظات اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی

مدرس : دکتر  شهریار موسوی نژاد دکترای تخصصی اخلاق پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان برگزاری: 1403/3/21

ساعت برگزاری : 11-13


نام : *
نام خانوادگی : *
شماره تماس :
ایمیل :