چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
                                             اطلاعات تکمیلی                                                  مدرس                     تاریخ برگزاری                                   عنوان کارگاه ها                         ردیف  
                                                        دکتر علی محمد مصدق راد          1403/04/24              
خلاصه سیاستی: ابزار ترجمان دانش سیاست گذاری سلامت
5
                                                        دکتر پرستو پارسایی محمدی
         1403/04/20              
آشنایی با پایگاه JCR و شاخص های آن
4
                                                         دکتر جواد حدادنیا
         1403/03/23              
 هوش مصنوعی و آینده پزشکی
3
                                                         دکتر شهریار موسوی نژاد         1403/03/21        
ملاحظات اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی 2
                                    دکتر صمد ناظمی 1403/03/07 کارگاه عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی 1