عنوان
آمار بازديد:206
زمان بارگزاري صفحه:0/2344
آخرین بروز رسانی:جمعه ٠٧ آبان ١٤٠٠

اهداف کلی:

     تاسیس برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در موضوعات اولویت دار کشور

     بهره برداری از نتایج ثبت بیماری ها برای تولید شواهد و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی کشور و توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی

 

اهداف اختصاصی:

• ایجاد برنامه های ثبت در موضوعات اولویت دار نظام سلامت

• مشارکت تمام دانشگاه های کشور در ایجاد و بهره برداری از برنامه ثبت

• افزایش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات سلامت

• افزایش همکاری های بین بخشی در وزارت بهداشت و دانشگاه ها

• الگو سازی در مدیریت برنامه های ثبت در سطح بین المللی و بخصوص کشورهای همسایه

• افزایش بیوبانک های تحقیقاتی متصل به برنامه های ثبت بیماری ها

• استانداردسازی و افزایش کیفیت مدیریت و داده های ثبت بیماری ها

• فراهم کردن شواهد مورد اعتماد برای سیاستگزاری و برنامه ریزی بهداشت در سطح ملی و دانشگاهی

• افزایش تحقیقات علوم پایه، بهداشتی و بالینی بر اساس داده های تولید شده درنظام سلامت

          تلفن:44018131

          ایمیل ثبت بیماری ها:diseaseregistry@medsab.ac.ir