دسترسی سریع
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی
 ١١:٢٩ - چهارشنبه ١٤ مهر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
برگزاری کارگاه " آمار پیشرفته "
 ١٣:٣٠ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
برگزاری کارگاه " spss " پیشرفته
 ١٣:٢١ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
برگزاری کارگاه های "آمار مقدماتی"
 ٠٨:٤١ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
برگزاری کارگاه های سلسه وبینارهای آمار
 ١١:٠٧ - شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>