دسترسی سریع
جمعه ٠٧ آبان ١٤٠٠

مکاتبه با مسئولین

دکتر محمد حسین ساقی  معاون محترم تحقیقات وفناوری

شماره تماس :  44018101

ايميل : saghi9@gmail.com

دکتر مجید فلاحی مدیر محترم پژوهش

شماره تماس:  44018103

ايميل: mjfllh@yahoo.com

دکتر ایوب رستگار مدیر محترم اطلاع رسانی پزشکی ومراکز تحقیقاتی

شماره تماس : 44018105

ايميل: rastegar.89@gmail.com