چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه: 

دکتر کاظم حسن پور      رزومه      شرح وظایف

تلفن تماس با دفتر معاونت:

051-44018101

فاکس:

051-44018102

مسئول دفتر:

علیرضا درویشی

آدرس پستی:

سبزوار - بلوار شهدای هسته ای- بالاتر از مزار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- معاونت تحقیقات و فناوری

پست الکترونیک: