دسترسی سریع
جمعه ٠٧ آبان ١٤٠٠

مدیریت توسعه پژوهش

انجام بررسی‌های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیتهای پژوهشی دانشگاه، اعم از طرحهای تحقیقاتی، تالیف و ترجمه کتاب، برگزاری کارگاههای توانمند سازی پژوهشگران، ایجاد و برقراری ارتباط با موسسات پژوهشی داخلی و بین‌المللی به منظور اجرای طرحهای پژوهشی مشترک، توسعه و گسترش فعالیت‌های پژوهشی و نظارت بر آنها بر عهده این مدیریت است.

 

اهداف و وظایف

1.       دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران و سایر مراکز وابسته

2.       تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگزاری پژوهشی

3.       تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و نظارت بر گزارش نهایی طرحهای پایان یافته

4.       اجرا و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری

5.       برگزاری کارگاههای پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان

6.       دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم

7.       نظارت بر روند اجرای گرنت پژوهشی اعضای هیأت علمی

8.       ساماندهی پرداخت های پژوهشی

9.       مشارکت دادن دانشجویان، بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی در امور پژوهشی

10.    هدایت طرح های تحقیقاتی به سمت طرح های کاربردی بر اساس اولویتهای پژوهشی

11.    توسعه پژوهش از طریق آشنا کردن اعضای هیئت علمی دانشگاه با روش های اصولی و صحیح تحقیق و تشویق آنان در بکارگیری این روش ها

12.    تدوین برنامه پژوهشی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در قالب برنامه های کوتاه و بلند مدت

13.    مشاوره و راهنمایی اعضای هیئت علمی، دستیاران، دانشجویان و پژوهشگران جهت طراحی پروژه های پژوهشی

14.    بهینه سازی نظام منابع مالی در عرصه تحقیقات

15.    جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه بر اساس اولویت های پژوهشی

16.    برگزاری و تقویت شورای پژوهشی به منظور سیاست گذاری در عرصه تحقیقات

17.    برگزاری و تقویت شورای HSR به منظور سیاست گذاری در عرصه تحقیقات

18.    تهیه کارنامه پژوهشی جهت ارزشیابی سالانه دانشگاه

19.    عقد قرارداد ( تفاهم نامه ) با مراکز خارج دانشگاهی جهت بررسی اخلاقی پایان نامه ها و طرح های پژوهشی