عنوان
آمار بازديد:178
زمان بارگزاري صفحه:0/5938
آخرین بروز رسانی:سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

همکاری با سایر دانشگاه ها:

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

          تلفن:44018131

          ایمیل ثبت بیماری ها:diseaseregistry@medsab.ac.ir