دسترسی سریع
يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠
فرم ثبت نام آنلاین کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری
 

نام و نام خانوادگی: *
 کد ملی:
 *
مدرک تحصیلی:
*
تخصص/رشته تحصیلی:
شغل:
واحد سازمانی:
 دانشگاه محل خدمت:
 *
پست الکترونیک:
*
شماره ی تلفن همراه:
*
اینجانب متقاضی شرکت
در کارگاه های زیر می باشم:
1- وبینار آموزشی سیستماتیک ریویو


در صورتیکه پیشنهاد برگزاری کارگاه خاصی را دارید،
با ذکر دلایل اهمیت برگزاری، آن را با ما در میان بگذارید: