دسترسی سریع
سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

معاون تحقیقات: محمدحسین ساقی

مسئول دفتر: علیرضا درویشی

مدیر پژوهش: مجید فلاحی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی: ایوب رستگار

کارشناس مسئول کمیته اخلاق: معصومه آران

کارشناسی علم سنجی و ارزشیابی: حمیرا وحدتی

مدیر سامانه پژوهان و کارشناس انتشارات: مریم مشکانی

کارشناس مجله: مریم خسروجردی

مدیر مجله: حمیده یزدی مقدم

مسئول واحد علم سنجي وارزشيابي: منصوره فیض آبادی

مسئول واحد طرح ها: نجمه محمودآبادی

کارشناس واحد طرح ها: مریم ابراهیمی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی: نسرین میرچولی

مدیر مرکز تحقیقات سلامت سالمندان وکارشناس مسئول کارگاه ها: مریم گودرزیان

مسئول فناوري اطلاعات: جواد هاشمی

کارشناس کتابخانه مرکزی: مهری سالاری

مسئول كتابخانه مركزي: حسین کوشا