چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
فرم های کارآموزی

فرم هاي كارآموزي                                             

   دانلود : درخواست_کار_آموزی_دانشجو.pdf           حجم فایل 35 KB
   دانلود : اطلاعات_کار_آموز.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : ارزشیابی_کارآموز.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : معرفی_کار_آموز.pdf           حجم فایل 112 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir