دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣


بسمه تعالی

بدينوسيله به معاون محترم آموزشی، رؤساي محترم دانشكده هاي پزشكي و پرستاري-مامايي به مناسبت اخد مجوز پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد (رشته هاي فيزيولوژي و پرستاري سالمندی) در سال تحصيلي 93-94 تبريک عرض می نمايم. همچنين از رياست محترم دانشگاه جهت حمايتهاي بي شائبه و خستگي ناپذيرشان كمال تشكر و قدرداني را دارم.  بی شک حمايتها و پی گيری های رياست محترم دانشگاه در به ثمر نشستن اين خواسته و آرزو بسيار تأثيرگذار و نتيجه بخش بود. امید داریم به پاس قدرداني از اين زحمات و با توجه به رسالت ويژه معاونت تحقیقات و فناوری تمامي پرسنل و كاركنان اين حوزه در جهت تسهیل و ارتقاي وضعيت پژوهشي اين گروههاي تازه تأسيس  تلاش و كوشش كافي و وافي را ارائه نمايند.

دکتر محمد محمدزاده

معاون تحقیقات و فناوری