چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

آیین نامه و دستورالعمل ها

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت بر اساس آیین نامه بازنگری شده مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی

برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۹ و همچنین دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ که جهت اجرا ابلاغ شده اند صورت می پذیرد. جهت دریافت آیین نامه ها و سایر آیین نامه‌های مرتبط قبلی به فرمت PDF بر روی لینکهای ذیل این صفحه کلیک نمایید. سایر قوانین و دستورالعمل های ابلاغی ، نامه های وارده از وزارت بهداشت و نیز تصمیمات موسسه مبتنی بر قوانین جهت اجرای دوره مورد استفاده قرار می گیرند.

تلاش خواهد شد که دستورالعمل‌های مهم از طریق این تارنما در اختیار علاقمندان قرار گیرد. سایر اطلاعات از طریق تارنماری واحد دکتری پژوهشی وزارت بهداشت قابل دریافت می باشند.

فرم‌های دفاع از پایان نامه:

·         چک لیست ارزشیابی پایان نامه دانشجویان دکترا ( فرم شماره ۳ )

·         فرم درخواست دفاع از پایان نامه ( فرم شماره ۱ و ۲ )

·         فرم تاًیید انجام اصلاحات ( فرم شماره ۵ )

 bakhshnameh_azmoon_sanjesh

آیین نامه بازنگری شده دوره دکتری تخصصی پژوهشی

 (مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت مورخ ۲۵/۰۳/۹۲)

آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی

(مصوب سی و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت مورخ 05/۱۱/87)

دستورالعمل پذیرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری تخصصی پژوهشی

مبتنی بر بازنگری و اصلاح دستورالعمل قبلی (ابلاغیه شماره ۵۹۹۱۲۲ مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ وزارت بهداشت)