چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣


پادکست طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سال1402


   ردیف                                                                               عنوان طرح                                                                                                               مجری مسئول                      

   تاریخ خاتمه  طرح       

 دانلود 
 1

                                          بررسی تاثیر مسیر بالینی بر رفتارهای خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی                                          

خانم دکتر حمیده یزدی مقدم 1402/09/15
2

مقایسه تاثیر همزمان کشیدن پوست،فشار و رهاسازی سریع عضله با روشZ بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به بخش تزریقات بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1397

خانم نرجس حشمتی فر 1402/11/16
3 بررسی تاثیر جوانه بذر شنبلیله بر حافظه و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر خانم اعظم زرقی 1402/10/20
4 تبیین تجربه پرستاران از قضاوت اخلاقی در محیط بالینی بخش های مراقبت ویژه:یک تحلیل محتوای کیفی  خانم دکتر رقیه زردشت 1402/09/20
5 انطباق یابی نسخه فارسی پرسشنامه تدریس بالینی ماستریخت(MCTQ) خانم دکتر رقیه زردشت 1402/11/08
6 بررسی تاثیر تیمار با مایع رویی کشت سلول های بنیادی مزانشیمی بر بیان ژن های کموکاینهای CCL3 وCCL4 در نخاع رت های مبتلا به درد نوروپاتیک آقای دکتر محمد شفیع مجددی مهرابادی 1402/11/14
7 بررسی مقایسه ای بکارگیری روش تدریس ترکیبی(آموزش از طریق محتوای مجازی و کلاس وارونه) در میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان با روش سنتی در تدریس دروس آشنایی با بیماری های داخلی،اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی و اخلاق حرفه ای  خانم دکتر حمیده یزدی مقدم 1402/09/01
8 ارزیابی روش های تسکین درد شانه به دنبال جراحی های لاپاراسکوپیک:مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز خانم دکتر حمیده یزدی مقدم 1402/09/20
9 بررسی میزان خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن به دنبال شیوع بیماری Covid-19 در ایران خانم فاطمه وافی ثانی 1402/09/12
10 بررسی تاثیر تکنیک آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از انجام عمل ماستکتومی آقای دکتر مصطفی راد 1402/11/16
11


بررسی تاثیر تله نرسینگ برکنترل فشارخون ورفتارهای خود مراقبتی در  بیماران مبتلا به پرفشاری خون مزمن مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شهرستان گرمه درسال 1399

       آقای دکتر علی اصغر جسمی   مرغزار                                       1402/09/01
12


بررسی ترس پدر /مرد از زایمان همسر در پاندمی کووید 19وعوامل مرتبط در سبزوار در سال 1400


خانم دکتر فروغ السادات مرتضوی  1402/09/20
13 بررسی عوارض جانبی واکسنهای کووید19درکارکنان نظام سلامت شهرستان سبزوار خانم دکتر وحیده مقدم حسینی 1402/07/08
14 تعیین اثرتزریق آنژیوتانسین 2درهسته سوپر اکیاسماتیک درتنظیم قلب وعروق  خانم دکتر مرضیه کفعمی 1402/11/21
15 بررسی تآثیر آرام سازی بنسون بر بار مراقبتی وراهبردهای مقابله ای در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان  خانم دکتر مژگان انصاری 1402/06/11
16 بررسی تآثیر آموزش مجازی آرام سازی بنسون براختلال اضطراب بیماری در مراقبین غیر رسمی بیماران مبتلا به کوید19 اقای دکتر مصطفی راد 1402/10/09
17 بررسی ارتباط اضطراب سلامت با بار مراقبتی در مراقبین  غیر رسمی بیماران مبتلا به کوید19در شهرستان سبزوار اقای دکتر مصطفی راد 1402/06/11
18 برآورد شیوع حوادث خانگی وعوامل خطر موثر برآن در ایران: یک مطالعه مرورساختارمند وفراتحلیل  آقای دکتر ایوب رستگار  1402/09/20
19 ارزیابی پارامتر های دوزیمتریک در سی تی اسکن قفسه سینه وتخمین خطرابتلا به سرطان ریه وپستان در دوره شیوع ویروس کرونا آقای دکتر مصطفی رباط جزی 1402/11/16
20 بررسی بستری مجددوعوامل تآثیر گذاربر آن در بیمارن با نارسایی قلبی در ایران:یک مطالعه مروری نظام مند آقای  محمد صادق سرگل زائی 1402/11/01
21 بررسی میزان خشونت خانگی برعلیه زنان وعوامل مرتبط با آن به دنبال شیوع بیماری covid-19در ایران  خانم فاطمه وافی ثانی  1402/11/30
22 بررسی فراوانی عوارض بیماری کوید19در مراجعه کنندگان به مراکز 16ساعته شهرستان سبزوار در سال 1400 خانم بیتا کوشکی 1402/11/23
23


بررسی اثر سیتو توکسیسیتی وآپوپتوزاسانس درمنه ترکی بر رده های سلولی HelaوLncap


خانم دکترسعیده السادات شبیری 1402/10/19
24


بررسی کارآیی حذف پنی سیلین G از محلول های آبی با بهره گیری از فرآیند تصفیه پیشرفتهAOP


آقای دکتر رضا حکمت شعار 1402/06/08
25


تشخیص بیماری کوید19ودرجه بندی آن با استفاده از تصاویر CTریه به روش رادیومیکس


آقای مهندس محمد مهرپویان 1402/11/14
26


برآورد نمره خطر ابتلا به دیابت نوع IIدربزرگسالان شهرستان نیشابور در سال1399


آقای دکتر عبدالقادر عصاررودی 1402/11/14
27


بررسی اثر آلوپورینول بر اختلال حافظه فضایی ناشی از سیس پلاتین در موش های  صحرایی نر 


خانم دکتر مرضیه کفعمی 1402/04/21