چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

وبینارآموزشی طراحی اجرا وآنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی 

 

برگزاری وبینار آموزشی  "HPLC کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

وبینار هوش مصنوعی     

کارگاه جستجوی مقدماتی در پایگاه های داده علمی

کارگاه آموزشی مدیریت محتوای سایت(CMC) در پردیس دانشگاه

کارگاه "ضرورت و اهمیت قوانین دانش بنیانی "

برگزاری وبینار تخصصی آزمایشگاه AAS

وبینار مقاله نویسی مقدماتی

کارگاه های مرکز مطالعات دین،سلامت و فناوری

کارگاه آموزشی مدیریت محتوای سایت(CMC)

کارگاه اخلاق در طرح های فناورانه و مرکز رشد

کارگاه حضوری آموزش کمبود ویتامین D  عوارض کنفرانس علمی سقط جنین و طرح نفس

مرکز رشد فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می کند؛کارگاه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش

برگزاری کارگاه افزایش رویت پذیری

وبینار مقاله نویسی به زبان انگلیسی

کارگاه طراحی و ساخت چکیده گرافیکی برای مقالات

کارگاه تعیین اولویت های دانشگاه

وبینار کلونینگ ژن و بیان پروتیین

آشنایی با انواع تخلفات پژوهشی وقانون مقابله با تقلب در تهیه آثار پژوهشی

وبینار آموزشی تدوین خلاصه سیاستی در بخش سلامت

وبینار کشت سلولی

وبینار آموزشی ترجمان دانش

کارگاه هوش مصنوعی درپژوهش

کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی

آموزش GENEXدقیق ترین نرم افزار انالیز نتایجRealTime

آموزش تعیین CT دقیق تست Real Time بصورت هوشمند

کارگاه عملی و تئوری PCRو الکنروفورز

برگزاری وبینار آموزشی فلوسایتومتری

وبینار کلونینگ ژن و بیان پروتئین

وبینار کارآزمایی بالینی

کارگاه اخلاق در انتشارات علمی